Free Ali Abdulemam

Den bahrainske bloggeren og menneskerettsforsvareren Ali Abdulemam ble for kort tid siden arrestert av bahrainske myndigheter, under påskudd av en pågående etterforskning av et terroristnettverk i landet. Den må de lenger inn i Golfen med.

De som er interesserte kan følge saken på denne bloggen.