Free Ali Abdulemam

Den bahrainske bloggeren og menneskerettsforsvareren Ali Abdulemam ble for kort tid siden arrestert av bahrainske myndigheter, under påskudd av en pågående etterforskning av et terroristnettverk i landet. Den må de lenger inn i Golfen med.

De som er interesserte kan følge saken på denne bloggen.

Share your thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s